Menu
Obec Krížová Ves
Krížová Ves
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22. 8. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

2 500,00 EUR Dvetisícpäťsto

Enviroprojekt s r.o.

Obec Krížová Ves

31. 12. 2018

Tovar do ŠJ

Kúpna zmluva

Neuvedené

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

31. 12. 2018

Desiatové balíčky

Kúpna zmluva

1,20 EUR Euro 20/100

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

20. 12. 2018

Vysporiadanie pozemkov

Dodatok ku zmluve

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

14. 12. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

1166 2018

150 000,00 EUR Jedenstopäťdesiattisíc eur

Obec Krížová Ves

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

26. 11. 2018

Dodatok ku kúpnej zmluve

Dodatok ku zmluve

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Dojčáková a Polláková

29. 10. 2018

Kúpa pozemku v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

962,50 EUR Deväťstošesťdesiatdva 50/100

Miroslav Varga

Obec Krížová Ves

1. 10. 2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35 994,32 EUR Tridsaťpäťtisícdeväťstodeväťdesiatštyri eur 32/100

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

1. 10. 2018

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

96,00 EUR Deväťdesiatšesť eur

Stanislav Hangurbadžo

Obec Krížová Ves

18. 9. 2018

Zmluva o spolupráci

USVRK-OIP-2018/001414-002

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

4. 9. 2018

Kúpa pozemku v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

4 300,00 EUR Štyritisíctristo

Obec Krížová Ves

Žoldáková a spol.

20. 8. 2018

Kúpa pozemku v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

400,00 EUR Štyristo

Obec Krížová Ves

Dojčáková a Polláková

20. 8. 2018

Kúpa pozemku v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

4 649,50 EUR Štyritisícšesťstoštyridsaťdeväť 50/100

Obec Krížová Ves

Ján Svitana a spol.

17. 7. 2018

Kúpa pozemku v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

5 260,00 EUR Päťtisícdvestošesťdesiat

Obec Krížová Ves

Peter Svitana a spol.

2. 7. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva - MŠ

1 647,50 EUR Jedentisícšesťstoštyridsaťsedem 50/100

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi av

Obec Krížová Ves

25. 6. 2018

Vysporiadanie pozemkov

Zmluva č. USVRK-OIP-2018/000768-090

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

24. 5. 2018

Dodatok č. 5

Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. 9/2016/L

Neuvedené

Invest Leasing, s r.o.

Obec Krížová Ves

23. 5. 2018

Zmluva

ZO/2018A11340-1

42,00 EUR

osobnyudaj.sk, s r.o.

Obec Krížová Ves

22. 5. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

1 420,00 EUR

Jaroslav Hangurbadžo

Obec Krížová Ves

7. 5. 2018

Zmluva na výkon

Zmluva

65,00 EUR /ks odchyteného psa

TD, s r.o.

Obec Krížová Ves

2. 5. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

90,00 EUR Deväťdesiat

Peter a Janka Hangurbadžo

Obec Krížová Ves

23. 4. 2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 499,00 EUR Dvetisícštyristodeväťdesiatdeväť

Mária Gažiková

Obec Krížová Ves

30. 3. 2018

Nájomná zmluva

Nájomná zmluva

1,00 EUR Jedno euro

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

30. 3. 2018

Zmluva o údržbe

Zmluva o údržbe

7,00 EUR Sedem eur bez DPH

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.