Menu
Obec Krížová Ves
Krížová Ves
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2020

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

4 999,99 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 99/100

Obec Krížová Ves

COOP Jednota Poprad

27. 11. 2020

Zmluva o výpožičke na sčítanie obyvateľov

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Štatistický úrad SR

26. 10. 2020

NP PRIM II. fáza

Zmluva o spolupráci USVRK-OIP-2020/001579-045

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

19. 10. 2020

Vypracovanie ŽoNFP

Zmluva o poskytnutí služieb

3 036,00 EUR Tritisíctridsaťšesť eur

Ing. Igor Firment

Obec Krížová Ves

7. 10. 2020

Mobilná aplikácia V OBRAZE

MA-20-10-2020-SK

1 014,00 EUR Jedentisícštrnásť eur

Obec Krížová Ves

Galileo Corporation s r.o.

1. 10. 2020

IT pracovník

Zmluva o servisnej starostlivosti

14,00 EUR štrnásť eur za hodinu

Obec Krížová Ves

František Venglik

9. 9. 2020

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

20 000,00 EUR Dvadsaťtisíc eur

Obec Krížová Ves

Marcela Krempaská

12. 8. 2020

Vybavenie telocvične športovým náradím v obci Krížová Ves

Zmluva č. 716/2020/DPR

2 000,00 EUR Dvetisíc eur

Obec Krížová Ves

Prešovský samosprávny kraj

1. 8. 2020

Kaštieľ

Zmluva o dielo

149 625,00 EUR

Obec Krížová Ves

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

17. 7. 2020

Dotácia

Zmluva č. 423/2020/DPR

99 750,00 EUR Deväťdesiatdeväťtisícsedemstopäťdesiat

Obec Krížová Ves

Prešovský samosprávny kraj

1. 7. 2020

Darovacia zmluva

USVRK-OIP-2020/001270-042

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

22. 6. 2020

Uloženie odpadu na skládke TKO v Spišskej Belej

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 012020

34,00 EUR Tridsaťštyri eur za tónu

Mestský podnik Spišská Belá spol. s r.o.

Obec Krížová Ves

3. 6. 2020

VO na výstavbu MŠ v Krížovej Vsi

Mandátna zmluva

2 450,00 EUR Dvetisícštyristopäťdesiat eur

Ing. Rastislav Tapšák

Obec Krížová Ves

20. 5. 2020

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

1 375,00 EUR Jedentisíctristosedemdesiatpäť

Miroslav Varga

Obec Krížová Ves

5. 5. 2020

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

888,00 EUR Osemstoosemdesiatosem eur

Ján Hangurbadžo

Obec Krížová Ves

21. 4. 2020

Pozemky v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

1 924,00 EUR Jedentisícdeväťstodvadsaťštyri

Miroslav Hangurbadžo

Obec Krížová Ves

3. 4. 2020

Dohoda

20/46/054/72

11 270,88 EUR Jedenásttisícdvestosedemdesiat eur 88/100

Obec Krížová Ves

UPSVaR

18. 3. 2020

Dotácia

Zmluva č. 320 0461

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Krížová Ves

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

2. 3. 2020

Pozemky v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

4 220,00 EUR Štyritisícdvestodvadsať eur

Obec Krížová Ves

Jozef Kruliac a spol.

14. 2. 2020

Pozemky v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

29 176,98 EUR Dvadsaťdeväťtisícjedenstosedemdesiatšesť eur 98/100

Obec Krížová Ves

Edita Cihlárová a spol.

28. 1. 2020

Výstavba MŠ

ZM_SEP-IMRK2-2019-003243

711 525,04 EUR Sedemstojedenásťtisícpäťstodvadsaťpäť 04/100

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

27. 1. 2020

Pozemky v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

4 225,00 EUR Štyritisícdvestodvadsaťpäť eur

Obec Krížová Ves

Daniel Krempaský a spol.

7. 1. 2020

Uloženie odpadu na skládke TKO

Zmluva o dielo č. 01/2020

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Mestský podnik Spišská Belá spol. s r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.