Menu
Obec Krížová Ves
Krížová Ves
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30. 12. 2019

Desiatové balíčky

Kúpna zmluva

1,20 EUR Jedno euro 20/100

Obec Krížová Ves

COOP Jednota Poprad

30. 12. 2019

Tovar do ŠJ

Rámcová zmluva

Neuvedené

Obec Krížová Ves

COOP Jednota Poprad

20. 11. 2019

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, n.o.

30. 10. 2019

Terénna sociálna práca II.fáza

Zmluva TSP číslo USVRK-OIP-2019/001673-061

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

9. 10. 2019

Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky - elektroinštalácia

Zmluva o dielo

25 055,44 EUR Dvadsaťpäťtisícpäťdesiatpäť eur 44/100

Obec Krížová Ves

Amper Tatry s. r.o.

6. 9. 2019

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

1,00 EUR Jedno euro

Milan Hangubadžo a spol.

Obec Krížová Ves

26. 8. 2019

"Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"

zmluva č. 2019 MPC_NP_PoP_ZŠ_048

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Metodicko-pedagogiké centrum

22. 8. 2019

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva č. 2/SD/2019

12 300,00 EUR Dvanásťtisíctristo eur

Ing.Branislav Vojtek

Obec Krížová Ves

22. 8. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

2 250,00 EUR Dvetisícdvestopäťdesiat

Obec Krížová Ves

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišská Belá

20. 8. 2019

Stavebný dozor - prístavba telocvične pri ZŠ

Mandátna zmluva - stavebný dozor

500,00 EUR Päťsto eur

Ing. Adrián Galik

Obec Krížová Ves

20. 8. 2019

Prístavba telocvične k budove ZŠ

Zmluva o dielo

179 998,64 EUR Jedenstosedemdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatosem 64/100

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

19. 8. 2019

VO - vykurovanie objetku OÚ a KD, ZŠ 1.a 2. stupeň

Mandátna zmluva

2 280,00 EUR Dvetisícdvestoosemdesiat eur

Ing. Karol Fábry

Obec Krížová Ves

16. 8. 2019

Dotácia

Zmluva o poskytnutí dotácie

9 000,00 EUR Deväťtisíc eur

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

5. 8. 2019

Dodatok k zmluve

Dodatok k zmluve č. 1166/2018/SRŠ

150 000,00 EUR Jedenstopäťdesiattisíc eur

Obec Krížová Ves

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

31. 7. 2019

Zmluva o účte

Zmluva o účte

Neuvedené

Obec Krížová Ves

Slovenská sporiteľňa

29. 7. 2019

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

515,00 EUR Päťstopäťnásť eur

Ladislav Hangurbadžo st.

Obec Krížová Ves

10. 7. 2019

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

2 923,20 EUR Dvetisícdeväťstodvadsaťtri eur 20 centov

Obec Krížová Ves

Vladimír Pirožek

8. 7. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo č. 9/2019/SMC

10 668,00 EUR Desaťtisícšesťstošesťdesiatosem eur

Slovak Medical Company, a.s.

Obec Krížová Ves

28. 5. 2019

MOPS 2

SEP-IMRK3-2019-002499

196 293,89 EUR Jedenstodeväťdesiatšesťdvestodeväťdesiattri eur 89/100

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

22. 5. 2019

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

864,00 EUR Osemstošesťdesiatštyri eur

Andrej Hangurbadžo

Obec Krížová Ves

9. 5. 2019

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

535,00 EUR Päťstotridsaťpäť eur

Horváth Jozef a manž. Mária

Obec Krížová Ves

26. 4. 2019

Zmluva o dielo

Zmluva

24 219,19 EUR Dvadsaťštyritisícdvestodeväťnásť eur 19/100

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

16. 4. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o poskytnutí dotácie

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Krížová Ves

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 4. 2019

Dohoda § 50J

Dohoda č,.19/46/50J/10

5 732,64 EUR Päťtisícsedemstotridsaťdva eur 64/100

Obec Krížová Ves

UPSVaR

21. 3. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002535

30 000,00 EUR Tridsaťtisíc

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 26