Menu
Obec Krížová Ves
Krížová Ves

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 1. 2022

Dotácia na mzdy a prevádzku CCVČ

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

8 902,74 EUR Osemtisícdeväťstodva eur 74/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Krížová Ves

5. 1. 2022

suché balíčky do ZŠ

Rámcová kúpna zmluva

4 999,00 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

5. 1. 2022

Tovar do ŠJ pri MŠ

Rámcová kúpna zmluva

4 999,99 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 99/100

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

10. 1. 2022

VO - zberný dvor

Mandátna zmluva

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Ing. Rastislav Tapšák

Obec Krížová Ves

10. 1. 2022

VO-výstavba infraštruktúry v osade II.etapa

Mandátna zmluva

900,00 EUR Deväťsto eur

Ing. Rastislav Tapšák

Obec Krížová Ves

21. 1. 2022

Výstavba MŠ - externý manažment

Mandátna zmluva

14,00 EUR Štrnásť eur/ hodina

BSK EUROPE, s.r.o.

Obec Krížová Ves

21. 1. 2022

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

328,00 EUR Tristodvadsaťosem eur

Ladislav Poleš

Obec Krížová Ves

4. 2. 2022

Wifi pre Teba II

Zmluva o poskytovaní služieb

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Eduard Tapšák

Obec Krížová Ves

4. 2. 2022

Poskytovanie právnej pomoci

Dohoda o poskytnutí právnej pomoci

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

JUDr. Sylvia Leščáková

Obec Krížová Ves

7. 2. 2022

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

100,59 EUR Jedensto eur 59/100

Šafarikova, Fridrichova, Krempasky

Obec Krížová Ves

9. 2. 2022

Prepojenie na centrálny register zmlúv

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

624,00 EUR Šesťstodvadsaťštyri eur

Galileo Corporation s r.o.

Obec Krížová Ves

4. 3. 2022

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

316,64 EUR Tristošesťnásť eur 64/100

Ľubomír Poleš

Obec Krížová Ves

8. 3. 2022

Miestna občianska poriadková služba 3

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

117 558,80 EUR Jedenstosedemnásťtisícpäťstopäťdesiatosem eur 80/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Krížová Ves

31. 3. 2022

Suché balíčky do ZŠ

Rámcová kúpna zmluva

1,30 EUR Jedno euro 30/100

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

1. 4. 2022

Výstavba infraštruktúry v osade II.etapa

Zmluva dielo

154 014,65 EUR Jedenstopäťdesiatštyritisícštrnásť eur 65/100

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

9. 5. 2022

Materiálno-technické vybavenie DHZO

DPO 322 0912

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Krížová Ves

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 6. 2022

Vývoz kuchynského odpadu

056/BO/PJ/2022

18,50 EUR Osemnásť eur 50/100 za mesiac

Brantner Poprad, s r.o.

Obec Krížová Ves

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.