Menu
Obec Krížová Ves
Krížová Ves
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

 

Faktúry na tomto linku:

http://www.rov.sk/zverejnenie.php?uid=182

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
3. 2. 2022

Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP

678 703,75 EUR Šesťstosedemdesiatosemtisícsedemstotri eur 75/100

Obec Krížová Ves

Ministerstvo životného prostredia

31. 12. 2021

Uloženie odpadu na skládku v Spišske Belej

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 01/2020

93,00 EUR Deväťdesiattri

Mestský podnik Spišská Belá spol. s r.o.

Obec Krížová Ves

27. 12. 2021

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

607,50 EUR Šesťstosedem eur 50/100

Rastislav Kaľavský

Obec Krížová Ves

22. 12. 2021

Výstavba infraštruktúry v osade II.etapa

Zmluva č. 1766/2021

132 095,94 EUR Jedenstotridsaťdvatisícdeväťdesiatpäť eur 94/100

Obec Krížová Ves

Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR

13. 12. 2021

Výstavba MŠ

Dodatok č. 2

639 272,18 EUR Šesťstotridsaťdeväťtisícdvestosedemdesiatdva eur 18/100

DaGa-Stav s.r.o.

Obec Krížová Ves

9. 11. 2021

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-660-013/2021

KRHZ-PO-VO-660-013/2021

114 000,00 EUR Jedenstoštrnásťtisíc

Obec Krížová Ves

Ministerstvo vnútra SR

9. 11. 2021

Triedený zber KO v obci Krížová Ves

E1595 08U03

73 000,00 EUR Sedemdesiattritisíc

Obec Krížová Ves

Environmentálny fond

12. 10. 2021

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

3 800,00 EUR Tritisícosemsto eur

Viera Gildeinová

Obec Krížová Ves

20. 9. 2021

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

1 152,00 EUR Jedentisícstopäťdesiatdva eur

Mária Olšavská

Obec Krížová Ves

25. 8. 2021

Dotácia

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Obec Krížová Ves

Prešovský samosprávny kraj

6. 8. 2021

Zmluva

Zmluva poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstv

Neuvedené

Brantner Poprad, s r.o.

Obec Krížová Ves

2. 8. 2021

Envirofond

Kúpna zmluva

83 521,20 EUR Osemdesiattritisícpäťstodvadsaťjeden 20/100

MK Traktor

Obec Krížová Ves

30. 7. 2021

Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE

Dodatok č.1 k Zmluve o NFP

678 703,75 EUR Šesťstosedemdesiatosemtisícsedemstotri eur 75/100

Obec Krížová Ves

Ministerstvo životného prostredia

23. 6. 2021

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

1 390,00 EUR Jedentisíctristodeväťdesiat eur

Stanislav Hangurbadžo

Obec Krížová Ves

13. 5. 2021

Dotácia

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Krížová Ves

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

29. 4. 2021

Miestne komunikácie v obci Krížová Ves

Zmluva o dielo

154 746,86 EUR Jedenstopäťdesiatštyritisícsedemstoštyridsaťšesť eur 86/100

Swietelsky-Slovakia spol.s r.o.

Obec Krížová Ves

29. 4. 2021

Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ pomocou OZE

Zmluva o dielo

695 406,52 EUR Šesťstodeväťdesiatpäťtisícštyristošesť eur 52/100

EKOMOS s r.o.

Obec Krížová Ves

19. 4. 2021

Rámcová zmluva

Zmluva o poskytnutí služieb

166,80 EUR Jedenstošesťdesiatšesť eur 80/100

Obec Krížová Ves

SVOP spol. s r.o.

19. 4. 2021

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

880,00 EUR Osemstoosemdesiat eur

Peter Slodičák

Obec Krížová Ves

9. 4. 2021

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

710,00 EUR Sedemstodesať eur

Obec Krížová Ves

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišská Belá

4. 2. 2021

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

860,00 EUR Osemstošesťdesiat

Obec Krížová Ves

Anna Kolesárová

28. 1. 2021

Vykurovanie objektu OÚ a KD, ZŠ 1. stupeň a ZŠ 2. stupeň v obci Krížová Ves pomocou OZE

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

693 509,73 EUR Šesťstodeväťdesiattritisícpäťstodeväť eur 73/100

Obec Krížová Ves

Ministerstvo životného prostredia

18. 1. 2021

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

1 490,34 EUR Jedentisícštyristodeväťdesiat eur 34/100

Slavomír Pompa

Obec Krížová Ves

14. 1. 2021

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

1 461,66 EUR Jedentisícštyristošesťdesiatjeden eur 66/100

Obec Krížová Ves

Jozef Kruliac a spol.

11. 1. 2021

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

1,20 EUR Jedno euro 20/100

Obec Krížová Ves

COOP Jednota Poprad

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.