Menu
Obec Krížová Ves
Krížová Ves
rozšírené vyhľadávanie

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14. 7. 2023

Stavebný dozor

Mandátna zmluva - č. 236/2022

8 200,00 EUR

Ing. Adrián Galik

Obec Krížová Ves

29. 11. 2022

Príprava a lektorovanie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v MŠ

Zmluva o dielo č.684/22

240,00 EUR

Edusteps

Obec Krížová Ves

24. 11. 2022

Audit individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Zmluva - audit

2 300,00 EUR

Ing. Veronika Kutková

Obec Krížová Ves

17. 10. 2022

kúpna zmluva

Kúpna zmluva - pozemok

48 720,00 EUR

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišská Belá

Obec Krížová Ves

17. 10. 2022

kúpna zmluva

Zmluva o kúpe pozemku

12 910,00 EUR

Obec Krížová Ves

Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Spišská Belá

23. 9. 2022

Suché balíčky do ZŠ

Kúpna rámcová zmluva

1,30 EUR

Obec Krížová Ves

COOP Jednota Poprad

8. 8. 2022

Dotácia

1103/2022/OPR

21 000,00 EUR Dvadsaťjedentisíc eur

Obec Krížová Ves

Prešovský samosprávny kraj

12. 7. 2022

poradenská a konzultačná činnosť

Zmluva o poradenskej a kozultačnej činnosti

1 000,00 EUR

Obec Krížová Ves

Eduard Tapšák

11. 7. 2022

Kaštieľ

Dodatok č. 1

151 196,59 EUR

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

1. 7. 2022

Úprava MK ku škole

Zmluva o dielo č. 052022

18 611,52 EUR

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

1. 7. 2022

Úprava MK ku cintorínu, pod cintorínom

Zmluva o dielo č. 042022

33 772,86 EUR

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

1. 6. 2022

Vývoz kuchynského odpadu

056/BO/PJ/2022

18,50 EUR Osemnásť eur 50/100 za mesiac

Brantner Poprad, s r.o.

Obec Krížová Ves

9. 5. 2022

Materiálno-technické vybavenie DHZO

DPO 322 0912

3 000,00 EUR Tritisíc eur

Obec Krížová Ves

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

1. 4. 2022

Výstavba infraštruktúry v osade II.etapa

Zmluva 264/2022

154 014,65 EUR Jedenstopäťdesiatštyritisícštrnásť eur 65/100

Rozvoj Krížovej Vsi s r.o.

Obec Krížová Ves

31. 3. 2022

Suché balíčky do ZŠ

Rámcová kúpna zmluva

1,30 EUR Jedno euro 30/100

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

8. 3. 2022

Miestna občianska poriadková služba 3

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

117 558,80 EUR Jedenstosedemnásťtisícpäťstopäťdesiatosem eur 80/100

Ministerstvo vnútra SR

Obec Krížová Ves

4. 3. 2022

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

316,64 EUR Tristošesťnásť eur 64/100

Ľubomír Poleš

Obec Krížová Ves

11. 2. 2022

Drvič, kontajnery - zberný dvor

Kúpna zmluva 124/2022

26 040,00 EUR

MK Traktor

Obec Krížová Ves

9. 2. 2022

Prepojenie na centrálny register zmlúv

Zmluva o prepojení zmlúv z www stránok na CRZ

624,00 EUR Šesťstodvadsaťštyri eur

Galileo Corporation s r.o.

Obec Krížová Ves

7. 2. 2022

Pozemok v k.ú. Krížová Ves

Kúpna zmluva

100,59 EUR Jedensto eur 59/100

Šafarikova, Fridrichova, Krempasky

Obec Krížová Ves

4. 2. 2022

Poskytovanie právnej pomoci

Dohoda o poskytnutí právnej pomoci

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

JUDr. Sylvia Leščáková

Obec Krížová Ves

4. 2. 2022

Wifi pre Teba II

Zmluva o poskytovaní služieb

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Eduard Tapšák

Obec Krížová Ves

21. 1. 2022

Kúpa pozemku

Kúpna zmluva

328,00 EUR Tristodvadsaťosem eur

Ladislav Poleš

Obec Krížová Ves

21. 1. 2022

Výstavba MŠ - externý manažment

Mandátna zmluva

14,00 EUR Štrnásť eur/ hodina

BSK EUROPE, s.r.o.

Obec Krížová Ves

10. 1. 2022

VO-výstavba infraštruktúry v osade II.etapa

Mandátna zmluva

900,00 EUR Deväťsto eur

Ing. Rastislav Tapšák

Obec Krížová Ves

10. 1. 2022

VO - zberný dvor

zmluva mandátna

1 500,00 EUR Jedentisícpäťsto eur

Ing. Rastislav Tapšák

Obec Krížová Ves

5. 1. 2022

Tovar do ŠJ pri MŠ

Rámcová kúpna zmluva

4 999,99 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur 99/100

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

5. 1. 2022

suché balíčky do ZŠ

Rámcová kúpna zmluva

4 999,00 EUR Štyritisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur

COOP Jednota Poprad

Obec Krížová Ves

3. 1. 2022

Dotácia na mzdy a prevádzku CCVČ

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

8 902,74 EUR Osemtisícdeväťstodva eur 74/100

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie

Obec Krížová Ves

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.